23.02.2005.

PROMOCIJA KALENDARA ZA 2005. GODINU S UČENIČKIM LIKOVNIM RADOVIMA NA TEMU ENERGETIKE I OKOLIŠA

Promocija kalendara za 2005. godinu s učeničkim likovnim radovima na temu energetike i okoliša, koji sadrži  informacije o pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće, održat će se 24. veljače 2005. godine u Zaprešiću u organizaciji Gradskog poglavarstva i Civilne zaštite grada Zaprešića. Ujedno će biti obilježen i Dan civilne zaštite 1. ožujka.

Kalendar je prvenstveno namijenjen obiteljima u krugu 25 km od Nuklearne elektrane Krško i podijeljen je svim učenicima osnovnih škola koje se nalaze na tom području. Akcija skupljanja likovnih radova provodila se među učenicima 3.-8. razreda u tim školama. Od 71 prispjelog likovnog rada iz devet osnovnih škola stručno povjerenstvo odabaralo je dvanaest najboljih. Podaci o pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće s posebnim naglaskom na mjere zaštite koje se poduzimaju u zoni poduzimanja preventivnih i hitnih zaštitnih mjera (25 km od nuklearne elektrane) nalaze se uz pojedini mjesec.

Kalendar je realiziran uz pomoć suradnih institucija : Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (stručna pedagoška i likovna pomoć), tvrtke ENCONET Int. (priprema stručnih tekstova za kalendar), Nuklearne elektrane Krško  (tiskanje kalendara), Mladih nuklearaca u okviru Hrvatskog nuklearnog društva i Hrvatske elektroprivrede (dijeljenje kalendara svim učenicima osnovnih škola koje su sudjelovale u akciji). Prigodne poklone za učenike čiji su likovni radovi izabrani, osigurala je Nuklearna elektrana Krško, Tehnički muzej iz Zagreba i Zagrebačka županija.

Projekt izrade kalendara s učeničkim likovnim radovima na temu energetike i okoliša s   informacijama o pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće u Republici Hrvatskoj, koji već treću godinu koordinira Uprava za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, predstavljen je na međunarodnoj konferenciji PIME 2005, koja se održala od 14-17. veljače 2005. godine u Parizu, Francuska.

 

 

15.11.2004.

U Zaprešiću i Samoboru (petak, 05.11.) a potom i u Osijeku (petak, 12.11.) održani su ovogodišnji seminari za javnost na temu Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. U organizaciji seminara sudjelovali su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Uprava za energetiku i rudarstvo), Ministarstvo unutarnjih poslova (Uprava za zaštitu i spašavanje), Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva i Enconet Int. Seminari su održani u sljedećim srednjim školama: Zaprešić (Srednja škola Ban Josip Jelačić), Samobor (Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Gimnazija Antun Gustav Matoš, Srednja strukovna škola Samobor), i Osijek (Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Strojarska tehnička škola Osijek, II. gimnazija Osijek, III. gimnazija Osijek)

Druga ovogodišnja vježba Tehničkog potpornog centra (TPC) održana je u Dvorcu Bežanec, Pregrada, 14. i 15. listopada. Uvježbavanje je organizirano kao dvodnevni seminar za članove TPC-a. Osnovni cilj seminara sastojao se u tome da svaki član TPC-a prezentira svoje radno mjesto (zadaci, obveze, radni i organizacijski postupci, metode, alati, oprema itd.), upozori na nedosljednosti i predloži unapređenja. Pored toga, u okviru seminara se nastojalo raspraviti trenutni status Sustava pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće i razmotriti smjernice njegovog budućeg unapređenja posebice s aspekta njegove harmonizacije s takvim sustavima u državama članicama EU. 

 

03.09.2004.

 23. kolovoza 2004. u organizaciji ERU/IAEA je održana međunarodna vježba ConvEx 2b. Cilj vježbe bio je testirati nacionalne sustave pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće, te komunikacijske linije s IAEA. U scenariju vježbe je pretpostavljeno da je došlo do nesreće u nuklearnoj elektrani koja se nalazi na 10 km od granice u susjednoj državi. Odaziv članova TPC, njihov rad, te komunikacija s ostalim sudionicima sustava nuklearne pripravnosti se ocijenjuje zadovoljavajućom. Vježba je uspješno završena. Očekuje se izvješće ERU/IAEA o ostvarivanju postavljenih ciljeva. 

U utorak, 10. kolovoza 2004. zbog greške u električnom napajanju kontrolnih palica, došlo je do automatske obustave rada NE Krško. Nakon pregleda i uklanjanja kvara, tijekom slijedećeg dana elektrana je vraćena u normalan pogon. Riječ je o kvaru koji nije imao značajniji utjecaj na sigurnost rada nuklearne elektrane. 

9. kolovoza 2004. je došlo do nesreće na trećoj jedinici nuklearne elektrane Mihama, Japan (PWR, 780 MW) u kojoj je sedmero ljudi ozlijeđeno, a četvero smrtno stradalo. Uzrok nesreće je bio puknuće cjevovoda za paru u turbinskoj zgradi. Nesreća se dogodila u klasičnom dijelu nuklearne elektrane (nekontaminirani dio) tako da nije došlo do ispuštanja radioaktivnosti u okoliš. Uzrok smrti su bile opekline od vruće pare koja je pod visokim tlakom izlazila iz puknute cijevi.

 

21.07.2004.

Prvo ovogodišnje uvježbavanje TPC-a održano je u četvrtak 15.07., u prostorijama Ministarstva gospodarstva. Uvježbavanje je otpočelo oko 10:00 i trajalo je do 14:00. Glavni naglasak uvježbavanja postavljen je na upoznavanje novih članova TPC-a s organizacijom sustava nuklearne pripravnosti u RH, te organizacijom i zadaćama TPC-a. Također, novim članovima TPC-a prezentirani su uz primjere i specijalistički računalni programi koji su razvijeni kako bi se unaprijedio rad TPC-a. Novi članovi TPC-a su Dr.sc. Gorjana Jerbić-Zorc, PMF i Mr.sc. Nevenka Sugnetić, MUP.

24.11.2003.

13. studenog 2003. u kasnim poslijepodnevnim satima održana je Vježba CONVEX2a sukladno zahtjevima Konvencije o ranom upozoravanju i Konvencije o pružanju pomoći u slučaju nuklearne nesreće.
Specifični ciljevi vježbe bili su provjera spremnosti nacionalnih centara za obavješćivanje tijekom 24 sata, te njihovo uzbunjivanje nacionalnih nadležnih tijela za slučaj nuklearne nesreće.
IAEA Centar za djelovanje u kriznoj situaciji (Emergency Response Center) poslao je poruku za uzbunjivanje svim članicama s očekivanjem da nacionalni centar za obavješćivanje potvrdi primanje poruke u roku od 30 minuta, a nacionalno nadležno tijelo potvrdi vrijeme uzbunjivanje od nacionalnog centra te dostavi poruku u IAEA ERC unutar 2 sata od inicijalne obavijesti. Vježba je uspješno završena. Očekuje se izvješće IAEA ERC o ostvarivanju postavljenih ciljeva.


U Zaboku (petak, 07.11.) a potom i u Osijeku (petak, 14.11.) održani su seminari za javnost na temu Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. U organizaciji seminara sudjelovali su Ministarstvo gospodarstva (Uprava za energetiku i rudarstvo), Ministarstvo unutarnjih poslova (Uprava za zaštitu i spašavanje), Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva i Enconet Int. Na seminaru su obrađene četiri teme iz područja pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće i to: ionizirajuće zračenje, nesreće u nuklearnim elektranama, sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće u Republici Hrvatskoj te mjere zaštite i spašavanja.


28.10.2003.

U Zaprešiću je 27.10.2003. godine održan jednodnevni seminar (uvježbavanje) za djelatnike Uprave za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutarnjih poslova na temu Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. U organizaciji seminara sudjelovali su Ministarstvo gospodarstva (Uprava za energetiku i rudarstvo), Ministarstvo unutarnjih poslova (Uprava za zaštitu i spašavanje), Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva i Enconet Int. Na seminaru su obrađene četiri teme iz područja pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće i to: ionizirajuće zračenje, nesreće u nuklearnim elektranama, sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće u Republici Hrvatskoj te mjere zaštite i spašavanja.


Redovito uvježbavanje TPC-a održano je 17.10.2003. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva. Ovo uvježbavanje je sastavni dio obuke svih članova, te provjeravanja radnih i organizacijskih postupaka s posebnim naglaskom na uvježbavanje voditelja TPC-a.


09.09.2003.

U organizaciji Uprave za nuklearnu sigurnost Republike Slovenije održana je 2. rujna u Ljubljani radionica na temu Nezgoda u nuklearnoj elektrani Paks – što iz nje možemo naučiti? Ovaj skup okupio je veliki broj stručnjaka iz područja nuklearne tehnologije iz Slovenije i Hrvatske. Na radionici su razmatrani uzroci koji su doveli do nezgode, tijek nezgode te posljedice do kojih je nezgoda dovela. Odgovorne osobe iz NE Krško su uvjerili okupljene stručnjake i regulatorno tijelo kako se slična nezgoda u NE Krško ne može dogoditi zbog različitosti u postupcima i tehnologiji. Više o radionici možete saznati ovdje.

23.07.2003.

Redovito uvježbavanje TPC-a održano je 24.06.2003. u prostorijama Ministarstva gospodarstva. Ovo uvježbavanje je sastavni dio obuke članova i provjeravanja radnih i organizacijskih postupaka TPC-a. Neposredno prije uvježbavanja u TPC-u su instalirana dva nova specijalističke softvera. Prvi pod nazivom Tehničke podloge namijenjen je brzoj izradi tehničkih podloga i podloga za informiranje javnosti, te drugi pod nazivom Ocjena ugroženosti koji je namijenjen voditelju TPC-a i omogućuje brzu i jednostavnu procjenu posljedica i potrebe za poduzimanjem mjera zaštite i spašavanja za slučaj nesreće u NE Krško i NE Pakš. Oba navedena softvera izradila je tvrtka Enconet Int.


Stručno povjerenstvo HAEA (Mađarsko regulatorno tijelo za atomsku energiju) završilo je istragu uzroka i posljedica nuklearne nezgode na drugom bloku NE Pakš. Rezultati istrage ukazuju na niz odstupanja od nuklearnih sigurnosnih standarda, tehničkih propusta, te propusta u osiguranju kvalitete. Cjelokupno izvješće stručnog povjerenstava HAEA možete pogledati ovdje. Radiološke posljedice nezgode na okoliš su prema tom izvješću zanemarive, međutim ekonomske će premašiti i nekoliko desetaka milijuna eura. Naime, svaki dodatni dan koji reaktor br.2 nije u pogonu predstavlja gubitak od oko 200.000 eura. Također, ovome treba pridodati i troškove saniranja posljedica nezgode, te nabavku novih trideset gorivnih elemenata koji su u nezgodi uništeni.

05.05.2003.

Ozbiljna nezgoda u NE Paks - U nuklearnoj elektrani Paks se u četvrtak, 10. travnja dogodio nuklearni akcident koji je klasificiran kao ozbiljna nezgoda - treći stupanj INES ljestvice (vidi izbornik INES).
Pogon reaktora br. 2 u NE Paks zaustavljen je desetak dana prije nezgode (subota, 29. ožujak), radi redovitog godišnjeg remonta. Nuklearni gorivni elementi izmješteni su iz reaktora u bazen za hlađenje goriva. Pristupilo se postupku čišćenja gorivnih elemenata od površinskih naslaga sa svrhom učinkovitijeg iskorištenja goriva u nastavku pogona. Tijekom čišćenja šeste šarže od 30 gorivnih elemenata (1/10 reaktora), koje se obavljalo u četvrtak, 10. travnja, monitoring sustav instaliran u reaktorskoj hali reaktora br. 2, registrirao je tijekom kasnog popodneva prisutnost inertnih radioaktivnih plinova. Radioaktivni plinovi dospjeli su u reaktorsku halu iz sustava za čišćenje gorivnih elemenata koji nije bio propisno hermetiziran. Stanovita količina inertnih plinova kontrolirano je, kroz ventilacijski sustav ispuštena u okoliš nuklearne elektrane. Od 9 automatskih radioloških mjernih postaja koje se nalaze u radijusu 1,5 km od NE Paks, samo je jedna registrirala kratkotrajno povećanje brzine doze od 260 nSv/h (prosječno mjerena vrijednost brzine doze u okolini NE Paks iznosi oko 100 nSv/h; alarmna vrijednost iznosi 500 nSv/h). Radiološki timovi iz Austrije (Global 2000 environmental organization) su u srijedu, 16. travnja obavili nezavisna mjerenja koja su potvrdila da su radiološki uvjeti u okolini NE Paks na razini pozadinskog zračenja. Stoga je HAEA (Mađarsko regulatorno tijelo za atomsku energiju) zajedno s direktorom za sigurnost u NE Paks zaključila kako nije potrebno poduzimati mjere zaštite za okolno naseljeno stanovništvo.
HAEA je temeljem informacija i podataka iz NE Paks, te raspoložive dokumentacije odlučila ukinuti dozvolu za rad sustava za čišćenje gorivnih elemenata. Ona je također oformila stručno povjerenstvo čija se zadaća sastojala u tome da istraži cijeli slučaj i provede kontrolu daljnjih radova na reaktoru br. 2. Usporedno s time pristupilo se inspekciji sustava za čišćenje gorivnih elemenata podvodnim kamerama. Pokazalo se da su oštećenja gorivnih elemenata znatno veća nego se to očekivalo. Veći broj gorivnih elemenata (ako ne i svih 30) mehanički je deformiran. Obloge gorivnih štapova su oštećene. Razlog oštećenjima je nedostatno hlađenje gorivnih elemenata za vrijeme postupka čišćenja.

21.03.2003.

Na lokaciji Zagreb-Maksimir izgrađena je i puštena u rad nova radiološka mjerna postaja. Mjerna postaja je integrirana u rad Sustava pravodobnog radiološkog upozoravanja. Rezultati tih mjerenja su dostupni i Vama. Potrebno je na glavnom izborniku odabrati naslov SPRU i potom pritisnuti na redni broj mjerne postaje Zagreb-Maksimir.


U Tehničkom potpornom centru instaliran je novi specijalistički softver pod nazivom PC-955 koji je namijenjen procjeni stanja nuklearne elektrane u uvjetima potencijalne nesreće. Softver je izradila tvrtka Enconet Int. u skladu je s preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).


10.12.2002.

U Samoboru (petak, 22.11.) a potom i u Belom Manastiru (petak, 6.12.) održani su seminari za javnost na temu Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. U organizaciji seminara sudjelovali su Ministarstvo gospodarstva (Uprava za energetiku i rudarstvo), Ministarstvo unutarnjih poslova (Sektor civilne zaštite), Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva i Enconet Int. Brošuru koja je za tu priliku izrađena možete pogledati ovdje.


U petak, 13.12., u Tehničkom muzeju, Savska cesta 18, s početkom u 11:00, održati će se promocija kalendara za 2003. godinu s učeničkim likovnim radovima na temu energetike i utjecaja na okoliš, te dodatnim informacijama o pripravnosti u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće. Kalendar je prvenstveno namijenjen stanovništvu naseljenom u krugu 25 km od Nuklearne elektrane Krško. Kalendar će biti podijeljen svim učenicima osnovnih škola iz tog područja. Troškove izrade i tiskanja kalendara snosili su Hrvatska elektroprivreda (HEP) i Ministarstvo gospodarstva (Uprava za energetiku i rudarstvo).


18.11.2002.

Odjel za zaštitu i spašavanje Policijske uprave zagrebačke je u subotu 9.11. organizirao jednodnevnu obuku za specijalističku RKB postrojbu civilne zaštite grada Dugo Selo. Obuci je bilo nazočno 30 obveznika civilne zaštite. U nastavi su pored djelatnika Odjela za zaštitu i spašavanje Policijske uprave zagrebačke, Z.Vučenik, Z.Šuker i D.Pilčik, sudjelovali i bojnik S.Bokan s Hrvatskog vojnog učilišta i dr.sc.D.Škanata iz Enconeta.


Prvo ovogodišnje uvježbavanje TPC-a održati će se u utorak 19.11., u prostorijama Ministarstva gospodarstva. Uvježbavanje će otpočeti oko 9:00 i trajati do 13:00. Glavni naglasak uvježbavanja postavljen je na preračunavanje operativnih intervencijskih razina i na izradu tehničkih podloga.


U Samoboru će se u petak, 22.11, održati seminar za javnost na temu Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. Seminar će biti organiziran u Gimnastičkoj dvorani (A.Hembranga 26) s početkom u 13:00, a nazočiti će mu oko 150 srednjoškolskih učenika. U organizaciji seminara sudjeluju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo unutarnjih poslova (Sektor civilne zaštite) i Enconet.


U Sloveniji će se u subotu (23.11.) u organizaciji Ministarstva za obrambo (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) i Nuklearne elektrarne Krško održati vježba pod nazivom NEK-2002. Osnovni ciljevi vježbe sastoje se u provjeri učinkovitosti slovenskog sustava zaštite i spašavanja u slučaju nesreće u NE Krško. Predstavnici našeg Ministarstva unutarnjih poslova (Sektor civilne zaštite), Ministarstva gospodarstva i Tehničkog potpornog centra pratiti će vježbu u funkciji promatrača.


03.10.2002.

U Tehničkom potpornom centru instaliran je novi specijalistički softver pod nazivom OIL-955. Ovaj program namijenjen je izradi radioloških podloga za odlučivanje o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva u uvjetima nuklearne nesreće. Instaliranjem programa OIL-955 automatizirano je i četvrto od ukupno sedam radnih mjesta u TPC-u. To je radno mjesto pod oznakom SG 3.1 - Intervencijske razine. Navedeni softver izradila je tvrtka Enconet Int. i u skladu je s preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).


19.07.2002.

U Dubrovniku je održana 4. međunarodna konferencija pod naslovom Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids. Na konferenciji je posebna pozornost bila posvećena temi koja se odnosila na sustave pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće (Session 8 - Emergency preparedness). Zaključci konferencije o toj temi dostupni su ovdje.


Na lokaciji Stojdraga izgrađena je mjerna postaja za praćenje lokalnih meteoroloških parametara (smjer i brzina vjetra, temperatura zraka i količina oborina). Ovo je prva postaja SPRU sustava koja integrira radiološke i meteorološke parametre. Tehnički potporni centar (TPC) sada ostvaruje automatsku komunikaciju s postajom Stojdraga uz pomoć dva softverska paketa, DORAP (radiološki parametri) i DOMET (meteorološki parametri). Izmjerene vrijednosti ovih parametara na lokaciji dostupne su i Vama. Potrebno je na glavnom izborniku odabrati naslov SPRU i potom pritisnuti na redni broj mjerne postaje Stojdraga.


07.06.2002.

U Južnoj Koreji, Daejeon, je od 16-20.04 2002. održan drugi međunarodni kongres mladih nuklearaca pod nazivom Svijet novih mogućnosti. U radu kongresa sudjelovalo je oko tri stotine učesnika iz 40-tak zemalja. Održane su tematske prezentacije, rasprave i radionice. Posebno su prezentirani nuklearni istraživački projekti u organizaciji IYNC-a (International Youth Nuclear Congress). U radu kongresa učestvovali su i predstavnici iz Hrvatske koji su predstavili hrvatski Sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće, te u sklopu prezentacije demonstrirali Internet stranice TPC-a i on-line očitavanje automatskih radioloških mjernih postaja.


Radovi na montaži IRMP Stojdraga (Integrirana radiološko-meteorološka postaja) nalaze se u završnoj fazi. Postaja Stojdraga će biti prva automatska mjerna postaja SPRU sustava koja će, pored rezultata radiološkog monitoringa, omogućiti on-line prikaz meteoroloških parametara na lokaciji postaje. Uskoro će taj prikaz biti raspoloživ i na ovim stranicama.


U Dubrovniku će se od 16. do 20. lipnja održati 4. međunarodna konferencija pod naslovom Nuclear Option in Countries with Small anf Medium Electricity Grids. Između ostalih tema na konferenciji će biti prezentirani i radovi (5 radova) na temu pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. Sažeci tih radova dostupni su ovdje.


11.03.2002.

Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i spašavanju.Ovim Nacrtom zakona ustrojava se Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja postaje nadležnom za usklađivanje djelovanja svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te za nadzor nad provedbom zaštitnih mjera. Nacrt zakona prošao je prvo čitanje u Saboru. Očekuje se da će s primjenom Zakona početi u lipnju 2002. godine.


U Pragu je od 3. do 6. veljače 2002. održana međunarodna konferencija u organizaciji Europskog nuklearnog društva pod nazivom PIME 2002 - accelerating nuclear communication. Jedna od glavnih tema konferencije bila je informiranje javnosti u slučaju nuklearnih nesreća. U radu konferencije učestvovala su dva mlada stručnjaka iz poduzeća Enconet Int. oba aktivno uključena u projekt unapređenja našeg sustava pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće.


Poduzeće Enconet Int. je na zahtjev Ministarstva gospodarstva izradilo Prijedlog strategije za provedbu mjere zaštite profilakse stabilnim jodom. Osnovni cilj Prijedloga je iniciranje stručne rasprave na ovu temu. Prijedlog se temelji na procijenjenom broju od 5.125.000 jediničnih doza, odnosno 1.025.000 paketa tableta stabilnog joda. Okvirna procjena ukazuje da bi ukupna cijena provedbe predložene strategije profilakse štitnjače stabilnim jodom mogla iznositi i do 1 milijun USD. Izrada provedbenog plana trebala bi biti u zajedničkoj nadležnosti Ministarstva zdravstva i Ministarstva unutarnjih poslova.


18.12.2001.

U zagradi Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, je 18.12., u okviru promocije časopisa EGE Br.5/2001, organizirana prezentacija Sustava pripravnosti u Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće. Poseban naglasak u prezentaciji postavljen je na aktivnosti TPC-a. Tom je prigodom održana i posebna prezentacija web stranica. Također, prezentirana je inačica V3.0 softverskog programa DORAP (Daljinsko očitanje radioloških automatskih postaja).


U Ljubljani je 30.11. održan drugi Hrvatsko-Slovenski sastanak na temu razmjene informacija i međusobne suradnji u slučaju nuklearne nesreće. Između ostaloga, na sastanku je zaključeno da se na jesen 2002. god organizira zajednička vježba (VAJA 2002) u okviru koje će se provjeriti funkcioniranje, kompletnost i povezanost dva državna sustava pripravnosti. VAJA 2002 je treća po redu velika vježba. Prva je bila organizirana daleke 1982. god, a druga, u kojoj Hrvatska nije sudjelovala, je bila organizirana 1993. god.


U Sofiji je od 5. do 9.11. održan međunarodni seminar pod nazivom Off-site Emergency Planning and Response to Nuclear Accidents, kojega su zajednički organizirali institut SCK CEN iz Belgije i bugarski Komitet za mirnodopsku upotrebu atomske energije. U radu seminara sudjelovala su dva člana TPC-a.


TPC već više od tri mjeseca svakodnevno razmjenjuje podatke radioloških mjerenja s Upravom Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV) i s CERTA-om (Centre for Emergency Response, Training and Analysis) u Mađarskoj. Time su u potpunosti ispunjeni uvjeti koje propisuju čl.7. i čl.8. bilateralnih sporazuma između Hrvatske i Slovenije, te Hrvatske i Mađarske, o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti.

     
 
Najnovija događanja iz područja vezanih uz djelovanje TPC-a